Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Mededeling van de Commissie aan het Eeuropees Parlement, de Raad, het Eeuropees Economisch en Sociaal [...] Europa's digitale toekomst voorbereiden Middenevaluatie van i2010, COM(2008) 199 definitief

Download application/pdf (220671)

Record Number: 9155 / Last updated on: 2008-05-22
Category: misc