Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelelse Fra Kommissionen Til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske Og Sociale Udvalg Og Regionsudvalget, Øget energieffektivitet ved hjælp af informations- og kommunikationsteknologi, KOM(2008) 241 endelig
FP7

Meddelelse Fra Kommissionen Til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske Og Sociale Udvalg Og Regionsudvalget, Øget energieffektivitet ved hjælp af informations- og kommunikationsteknologi, KOM(2008) 241 endelig

Funded under: FP7-ICT

Download application/pdf (61366)

Record Number: 9197 / Last updated on: 2008-07-17
Category: comDocument