Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komisjoni Teatis Euroopa Parlamendile, Nõukogule, Euroopa Majandus- Ja Sotsiaalkomiteele Ning Regioonide Komiteele. Energiatõhususe parandamine info- ja sidetehnoloogia abil KOM(2008) 241 lõplik
FP7

Komisjoni Teatis Euroopa Parlamendile, Nõukogule, Euroopa Majandus- Ja Sotsiaalkomiteele Ning Regioonide Komiteele. Energiatõhususe parandamine info- ja sidetehnoloogia abil KOM(2008) 241 lõplik

Funded under: FP7-ICT

Download application/pdf (61366)

Record Number: 9197 / Last updated on: 2008-07-17
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top