Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komission Tiedonanto Euroopan Parlamentille, Neuvostolle, Euroopan Talous- Ja Sosiaalikomitealle Sekä Alueiden Komitealle. Parempaan energiatehokkuuteen tieto- ja viestintäteknologian avulla, KOM(2008) 241 lopullinen
FP7

Komission Tiedonanto Euroopan Parlamentille, Neuvostolle, Euroopan Talous- Ja Sosiaalikomitealle Sekä Alueiden Komitealle. Parempaan energiatehokkuuteen tieto- ja viestintäteknologian avulla, KOM(2008) 241 lopullinen

Funded under: FP7-ICT

Download application/pdf (61366)

Record Number: 9197 / Last updated on: 2008-07-17
Category: comDocument