Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komission Tiedonanto Euroopan Parlamentille, Neuvostolle, Euroopan Talous- Ja Sosiaalikomitealle Sekä Alueiden Komitealle. Parempaan energiatehokkuuteen tieto- ja viestintäteknologian avulla, KOM(2008) 241 lopullinen
FP7

Komission Tiedonanto Euroopan Parlamentille, Neuvostolle, Euroopan Talous- Ja Sosiaalikomitealle Sekä Alueiden Komitealle. Parempaan energiatehokkuuteen tieto- ja viestintäteknologian avulla, KOM(2008) 241 lopullinen

Funded under: FP7-ICT
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top