Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Mededeling Van De Commissie Aan Het Europees Parlement, De Raad, Het Europees Economisch En Sociaal Comité [...], De uitdaging van energie-efficiëntie aangaan via informatie- en communicatietechnologieën, COM(2008) 241 definitief
FP7

Mededeling Van De Commissie Aan Het Europees Parlement, De Raad, Het Europees Economisch En Sociaal Comité [...], De uitdaging van energie-efficiëntie aangaan via informatie- en communicatietechnologieën, COM(2008) 241 definitief

Funded under: FP7-ICT

Download application/pdf (61366)

Record Number: 9197 / Last updated on: 2008-07-17
Category: comDocument