Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelande Från Kommissionen Till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska Ekonomiska Och Sociala Kommittén Och Regionkommittén. Hur informations- och kommunikationstekniken kan bidra till ökad energieffektivitet, KOM(2008) 241 slutlig
FP7

Meddelande Från Kommissionen Till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska Ekonomiska Och Sociala Kommittén Och Regionkommittén. Hur informations- och kommunikationstekniken kan bidra till ökad energieffektivitet, KOM(2008) 241 slutlig

Funded under: FP7-ICT
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top