Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelande Från Kommissionen Till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska Ekonomiska Och Sociala Kommittén Och Regionkommittén. Hur informations- och kommunikationstekniken kan bidra till ökad energieffektivitet, KOM(2008) 241 slutlig
FP7

Meddelande Från Kommissionen Till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska Ekonomiska Och Sociala Kommittén Och Regionkommittén. Hur informations- och kommunikationstekniken kan bidra till ökad energieffektivitet, KOM(2008) 241 slutlig

Funded under: FP7-ICT

Download application/pdf (61366)

Record Number: 9197 / Last updated on: 2008-07-17
Category: comDocument