Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja Nõukogule Süsivesikute ainevahetuse häirete (diabeedi) all kannatavatele inimestele ettenähtud toiduainete kohta, KOM(2008) 392 (lõplik)
FP7

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja Nõukogule Süsivesikute ainevahetuse häirete (diabeedi) all kannatavatele inimestele ettenähtud toiduainete kohta, KOM(2008) 392 (lõplik)

Funded under: FP7-HEALTH

Download application/pdf (158681)

Record Number: 9198 / Last updated on: 2008-07-21
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top