Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Rapport från Kommissionen till Europaparlamentet och Rådet om livsmedel för personer med störd kolhydratomsättning (diabetes), KOM(2008) 392 slutlig
FP7

Rapport från Kommissionen till Europaparlamentet och Rådet om livsmedel för personer med störd kolhydratomsättning (diabetes), KOM(2008) 392 slutlig

Funded under: FP7-HEALTH
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top