Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser, KOM(2008) 414 endelig
FP7

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser, KOM(2008) 414 endelig

Funded under: FP7-HEALTH

Download application/pdf (243487)

Record Number: 9199 / Last updated on: 2008-07-21
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top