Community Research and Development Information Service - CORDIS

FP7

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiiv patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius, KOM(2008) 414 lõplik

Funded under: FP7-HEALTH

Download application/pdf (243487)

Record Number: 9199 / Last updated on: 2008-07-21
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top