Community Research and Development Information Service - CORDIS

FP7

Meddelande från Kommissionen Tillämpning av patienträttigheter vid ränsöverskridande hälso- och sjukvård, KOM(2008) 414 slutlig

Funded under: FP7-HEALTH

Download application/pdf (243487)

Record Number: 9199 / Last updated on: 2008-07-21
Category: comDocument