Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelelse Fra Kommissionen. En fællesskabsramme for patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende Sundhedsydelser, KOM(2008) 415 endelig
FP7

Meddelelse Fra Kommissionen. En fællesskabsramme for patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende Sundhedsydelser, KOM(2008) 415 endelig

Funded under: FP7-HEALTH
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top