Community Research and Development Information Service - CORDIS

FP7

Meddelande från Kommissionen Tillämpning av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård, KOM(2008) 415 slutlig

Funded under: FP7-HEALTH

Download application/pdf (51132)

Record Number: 9200 / Last updated on: 2008-07-21
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top