Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelelse fra Kommissionen [...] at forhandle en aftale mellem Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom) og De Forenede Staters energiministerium (USDOE) om forskning og udvikling på området nuklear sikkerhed, KOM(2008) 507 endelig
FP7

Meddelelse fra Kommissionen [...] at forhandle en aftale mellem Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom) og De Forenede Staters energiministerium (USDOE) om forskning og udvikling på området nuklear sikkerhed, KOM(2008) 507 endelig

Funded under: FP7-EURATOM

Download application/pdf (22221)

Record Number: 9228 / Last updated on: 2008-08-07
Category: comDocument