Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komisjoni teatis Nõukogule [...] (Euratom) ja Ameerika Ühendriikide Energeetikaministeeriumi (USDOE) vahel koostöölepingu sõlmimiseks tuumaohutusealase teadus- ja arendustegevuse valdkonnas, KOM(2008) 507 lõplik
FP7

Komisjoni teatis Nõukogule [...] (Euratom) ja Ameerika Ühendriikide Energeetikaministeeriumi (USDOE) vahel koostöölepingu sõlmimiseks tuumaohutusealase teadus- ja arendustegevuse valdkonnas, KOM(2008) 507 lõplik

Funded under: FP7-EURATOM

Download application/pdf (22221)

Record Number: 9228 / Last updated on: 2008-08-07
Category: comDocument