Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komission tiedonanto neuvostolle [...] Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) ja Amerikan yhdysvaltojen energiaministeriön (USDOE) välisestä sopimuksesta ydinturvallisuuden tutkimuksen ja kehittämisen alalla, KOM(2008) 507 lopullinen
FP7

Komission tiedonanto neuvostolle [...] Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) ja Amerikan yhdysvaltojen energiaministeriön (USDOE) välisestä sopimuksesta ydinturvallisuuden tutkimuksen ja kehittämisen alalla, KOM(2008) 507 lopullinen

Funded under: FP7-EURATOM

Download application/pdf (22221)

Record Number: 9228 / Last updated on: 2008-08-07
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top