Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelande från Kommissionen [...] förhandla fram ett avtal mellan Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom) och Förenta staternas energiministerium (USDOE) om forskning och utveckling på området kärnsäkerhet, KOM(2008) 507 slutlig
FP7

Meddelande från Kommissionen [...] förhandla fram ett avtal mellan Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom) och Förenta staternas energiministerium (USDOE) om forskning och utveckling på området kärnsäkerhet, KOM(2008) 507 slutlig

Funded under: FP7-EURATOM

Download application/pdf (22221)

Record Number: 9228 / Last updated on: 2008-08-07
Category: comDocument