Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

  • Komisja Europejska
  • CORDIS
  • Publikacje
  • [Report from the Commission Annual Report on research and technological development activities of the European Union in 2007, COM(2008) 519 final] - Polish version
FP7

[Report from the Commission Annual Report on research and technological development activities of the European Union in 2007, COM(2008) 519 final] - Polish version

Źródło dofinansowania: FP7

Pobierz application/pdf (56222)

Numer rekordu: 9236 / Ostatnia aktualizacja: 2008-08-22
Kategoria: comDocument