Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komisjoni teatis Nõukogule [...] metoodika ja suuniste kohta, mida sõltumatud eksperdid peavad Euroopa Teadusnõukogu struktuuri ja mehhanismide hindamisel kasutama, KOM(2008) 526 lõplik
ERC

Komisjoni teatis Nõukogule [...] metoodika ja suuniste kohta, mida sõltumatud eksperdid peavad Euroopa Teadusnõukogu struktuuri ja mehhanismide hindamisel kasutama, KOM(2008) 526 lõplik

Funded under: FP7-IDEAS-ERC
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top