Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komission tiedonanto Neuvostolle ja Euroopan Parlamentille Euroopan tutkimusneuvoston rakenteita ja mekanismeja koskevassa riippumattomassa arvioinnissa käytettävästä menettelytavasta ja tehtävänmäärittelystä, KOM(2008) 526 lopullinen
ERC

Komission tiedonanto Neuvostolle ja Euroopan Parlamentille Euroopan tutkimusneuvoston rakenteita ja mekanismeja koskevassa riippumattomassa arvioinnissa käytettävästä menettelytavasta ja tehtävänmäärittelystä, KOM(2008) 526 lopullinen

Funded under: FP7-IDEAS-ERC
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top