Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelande från Kommissionen till Rådet Och Europaparlamentet om metodiken och arbetssättet för den översyn som oberoende experter ska göra av Europeiska forskningsrådets organisation och verksamhetssätt, KOM(2008) 526 slutlig
ERC

Meddelande från Kommissionen till Rådet Och Europaparlamentet om metodiken och arbetssättet för den översyn som oberoende experter ska göra av Europeiska forskningsrådets organisation och verksamhetssätt, KOM(2008) 526 slutlig

Funded under: FP7-IDEAS-ERC

Download application/pdf (55037)

Record Number: 9249 / Last updated on: 2008-09-01
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top