Community Research and Development Information Service - CORDIS

FP7

FP 7 Marie Curie-tilskudsaftale - Bilag III, Særlige Bestemmelser, Intraeuropæisk Marie Curie-Stipendium Med Henblik På Karriereudvikling

Funded under: FP7-PEOPLE

Download application/pdf (36945)

Record Number: 9609 / Last updated on: 2008-12-16
Category: supp