Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • FP7 Marie Curie-tilskudsaftale - Bilag III, Særlige Bestemmelser, Marie Curie-Partnerskaber Til Etablering Af Kontakt Mellem Den Akademiske Verden Og Erhvervslivet [Flere Modtagere]
FP7

FP7 Marie Curie-tilskudsaftale - Bilag III, Særlige Bestemmelser, Marie Curie-Partnerskaber Til Etablering Af Kontakt Mellem Den Akademiske Verden Og Erhvervslivet [Flere Modtagere]

Funded under: FP7-PEOPLE

Download application/pdf (50254)

Record Number: 9610 / Last updated on: 2008-12-16
Category: supp