Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

  • Komisja Europejska
  • CORDIS
  • Publikacje
  • [FP7 Marie Curie Agreement - Annex III, Specific Provisions, Marie Curie Industry-Academia Partnership and Pathways [Multi-Beneficiary]] - Polish version
FP7

[FP7 Marie Curie Agreement - Annex III, Specific Provisions, Marie Curie Industry-Academia Partnership and Pathways [Multi-Beneficiary]] - Polish version

Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE

Pobierz application/pdf (50254)

Numer rekordu: 9610 / Ostatnia aktualizacja: 2008-12-16
Kategoria: supp