Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Sjunde ramprogrammet - Marie Curie - Bidragsavtal - Bilaga III, Särskilda Bestämmelser, Marie Curie - Partnerskap Och Förbindelser Mellan Industrin Och Den Akademiska Världen [Flera Stödmottagare]
FP7

Sjunde ramprogrammet - Marie Curie - Bidragsavtal - Bilaga III, Särskilda Bestämmelser, Marie Curie - Partnerskap Och Förbindelser Mellan Industrin Och Den Akademiska Världen [Flera Stödmottagare]

Funded under: FP7-PEOPLE

Download application/pdf (50254)

Record Number: 9610 / Last updated on: 2008-12-16
Category: supp