Community Research and Development Information Service - CORDIS

FP7

FP7 Marie Curie-Tilskudsaftale - Bilag III Særlige Bestemmelser, Marie Curie-Grunduddannelsesnet [Enkeltmodtagere]

Funded under: FP7-PEOPLE

Download application/pdf (56300)

Record Number: 9611 / Last updated on: 2008-12-16
Category: supp