Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

  • Komisja Europejska
  • CORDIS
  • Publikacje
  • [FP7 Marie Curie Grant Agreement - Annex III: Specific Provisions, Marie Curie Initial Training Network [Single Beneficiary]] - Polish version
FP7

[FP7 Marie Curie Grant Agreement - Annex III: Specific Provisions, Marie Curie Initial Training Network [Single Beneficiary]] - Polish version

Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE

Pobierz application/pdf (56300)

Numer rekordu: 9611 / Ostatnia aktualizacja: 2008-12-16
Kategoria: supp