Community Research and Development Information Service - CORDIS

FP7

FP7 Marie Curie-tilskudsaftale - bilag III, Særlige Bestemmelser, Marie Curie-Grunduddannelsesnet [Flere Modtagere]

Funded under: FP7-PEOPLE

Download application/pdf (54444)

Record Number: 9612 / Last updated on: 2008-12-16
Category: supp