Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • FP 7 Marie Curie Grant Agreement - III Lisa, Erisätted, Marie Curie Nimeline Rahvusvaheline Euroopast Välja Suunatud Stipendium Karjääri, Tegemiseks
FP7

FP 7 Marie Curie Grant Agreement - III Lisa, Erisätted, Marie Curie Nimeline Rahvusvaheline Euroopast Välja Suunatud Stipendium Karjääri, Tegemiseks

Funded under: FP7-PEOPLE

Download application/pdf (47255)

Record Number: 9615 / Last updated on: 2008-12-16
Category: supp