Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Sjunde ramprogrammet - Marie Curie - Bidragsavtal - Bilaga III, Särskilda Bestämmelser, Internationellt Marie Curie-Stipendium För Karriärutveckling För Forskare Från Eu Och Associerade Länder
FP7

Sjunde ramprogrammet - Marie Curie - Bidragsavtal - Bilaga III, Särskilda Bestämmelser, Internationellt Marie Curie-Stipendium För Karriärutveckling För Forskare Från Eu Och Associerade Länder

Funded under: FP7-PEOPLE

Download application/pdf (47255)

Record Number: 9615 / Last updated on: 2008-12-16
Category: supp
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top