Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Rapport från kommissionen till rådet och europaparlamentet - Uppföljningsrapport till meddelandet om problemet med vattenbrist och torka I Europeiska unionen, KOM(2007) 414 slutlig, KOM(2008) 875 slutlig
FP7

Rapport från kommissionen till rådet och europaparlamentet - Uppföljningsrapport till meddelandet om problemet med vattenbrist och torka I Europeiska unionen, KOM(2007) 414 slutlig, KOM(2008) 875 slutlig

Funded under: FP7-ENVIRONMENT

Download application/pdf (51333)

Record Number: 9665 / Last updated on: 2008-01-12
Category: comDocument