Community Research and Development Information Service - CORDIS

FP7

Meddelelse Fra Kommissionen: Handlingsplan for udbygning af intelligente transportsystemer i Europa, KOM(2008) 886 endelig

Funded under: FP7-TRANSPORT
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top