Community Research and Development Information Service - CORDIS

FP7

Mededeling Van De Commissie: Actieplan voor de invoering van intelligente vervoerssystemen in Europa, COM(2008) 886 definitief

Funded under: FP7-TRANSPORT

Download application/pdf (58591)

Record Number: 9666 / Last updated on: 2008-01-12
Category: comDocument