Community Research and Development Information Service - CORDIS

FP7

Meddelande Från Kommissionen: Handlingsplan för utbyggnaden av intelligenta transportsystem i Europa, KOM(2008) 886 slutlig

Funded under: FP7-TRANSPORT

Download application/pdf (58591)

Record Number: 9666 / Last updated on: 2008-01-12
Category: comDocument