Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelelse fra kommissionen til rådet, europa-parlamentet, det europæiske økonomiske og sociale udvalg og regionsudvalget - En sammenhængende strategi for europæisk landbrugsforskning, KOM(2008)862 endelig
FP7

Meddelelse fra kommissionen til rådet, europa-parlamentet, det europæiske økonomiske og sociale udvalg og regionsudvalget - En sammenhængende strategi for europæisk landbrugsforskning, KOM(2008)862 endelig

Funded under: FP7-KBBE
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top