Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komisjoni teatis nõukogule, euroopa parlamendile, euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ning regioonide komiteele - Euroopa põllumajandusliku teadustegevuse ühtse strateegia suunas, KOM(2008)862 lõplik
FP7

Komisjoni teatis nõukogule, euroopa parlamendile, euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ning regioonide komiteele - Euroopa põllumajandusliku teadustegevuse ühtse strateegia suunas, KOM(2008)862 lõplik

Funded under: FP7-KBBE

Download application/pdf (85321)

Record Number: 9668 / Last updated on: 2008-01-12
Category: comDocument