Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Mededeling van de commissie aan de raad, het europees parlement, het europees economisch en sociaal comité en het comité van de regio's - Naar een coherente strategie voor een Europese landbouwonderzoeksagenda, COM(2008)862 definitief
FP7

Mededeling van de commissie aan de raad, het europees parlement, het europees economisch en sociaal comité en het comité van de regio's - Naar een coherente strategie voor een Europese landbouwonderzoeksagenda, COM(2008)862 definitief

Funded under: FP7-KBBE

Download application/pdf (85321)

Record Number: 9668 / Last updated on: 2008-01-12
Category: comDocument