Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelande från kommissionen till rådet, europaparlamentet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén - Mot en enhetlig strategi för EU:s jordbruksforskningsagenda, KOM(2008)862 slutlig
FP7

Meddelande från kommissionen till rådet, europaparlamentet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén - Mot en enhetlig strategi för EU:s jordbruksforskningsagenda, KOM(2008)862 slutlig

Funded under: FP7-KBBE
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top