Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelande från kommissionen till rådet, europaparlamentet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén - Mot en enhetlig strategi för EU:s jordbruksforskningsagenda, KOM(2008)862 slutlig
FP7

Meddelande från kommissionen till rådet, europaparlamentet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén - Mot en enhetlig strategi för EU:s jordbruksforskningsagenda, KOM(2008)862 slutlig

Funded under: FP7-KBBE

Download application/pdf (85321)

Record Number: 9668 / Last updated on: 2008-01-12
Category: comDocument