Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelelse Fra Kommissionen Til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske Og Sociale Udvalg Og Regionsudvalget Sjældne sygdomme: en udfordring for Europa, KOM(2008) 679 endelig
FP7

Meddelelse Fra Kommissionen Til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske Og Sociale Udvalg Og Regionsudvalget Sjældne sygdomme: en udfordring for Europa, KOM(2008) 679 endelig

Funded under: FP7-HEALTH

Download application/pdf (54986)

Record Number: 9669 / Last updated on: 2008-01-12
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top