Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ettepanek: Nõukogu Soovitus, mis käsitleb patsiendi ohutust, sealhulgas tervishoiuteenustega seotud nakkuste ennetamist ja tõrjet, KOM(2008) 837 lõplik
FP7

Ettepanek: Nõukogu Soovitus, mis käsitleb patsiendi ohutust, sealhulgas tervishoiuteenustega seotud nakkuste ennetamist ja tõrjet, KOM(2008) 837 lõplik

Funded under: FP7-HEALTH

Download application/pdf (44696)

Record Number: 9672 / Last updated on: 2008-01-12
Category: comDocument