Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ettepanek: Nõukogu Soovitus, mis käsitleb patsiendi ohutust, sealhulgas tervishoiuteenustega seotud nakkuste ennetamist ja tõrjet, KOM(2008) 837 lõplik
FP7

Ettepanek: Nõukogu Soovitus, mis käsitleb patsiendi ohutust, sealhulgas tervishoiuteenustega seotud nakkuste ennetamist ja tõrjet, KOM(2008) 837 lõplik

Funded under: FP7-HEALTH
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top