Community Research and Development Information Service - CORDIS

FP7

Ehdotus: Neuvoston Suositus potilasturvallisuudesta ja hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisemisestä ja valvonnasta, KOM(2008) 837 lopullinen

Funded under: FP7-HEALTH

Download application/pdf (44696)

Record Number: 9672 / Last updated on: 2008-01-12
Category: comDocument