Community Research and Development Information Service - CORDIS

FP7

Förslag till Rådets Rekommendation om patientsäkerhet och förebyggande och kontroll av vårdrelaterade infektioner, KOM(2008) 837 slutlig

Funded under: FP7-HEALTH
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top