Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ettepanek: Euroopa Parlamendi Ja Nõukogu Määrus millega muudetakse määrust (EÜ) nr 808/2004 infoühiskonda käsitleva ühenduse statistika kohta. KOM(2008) 677 lõplik
FP7

Ettepanek: Euroopa Parlamendi Ja Nõukogu Määrus millega muudetakse määrust (EÜ) nr 808/2004 infoühiskonda käsitleva ühenduse statistika kohta. KOM(2008) 677 lõplik

Funded under: FP7-ICT

Download application/pdf (61097)

Record Number: 9673 / Last updated on: 2008-01-12
Category: comDocument