Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Voorstel voor een Verordening Van Het Europees Parlement En De Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 808/2004 betreffende communautaire statistieken over de informatiemaatschappij, COM(2008) 677 definitief
FP7

Voorstel voor een Verordening Van Het Europees Parlement En De Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 808/2004 betreffende communautaire statistieken over de informatiemaatschappij, COM(2008) 677 definitief

Funded under: FP7-ICT

Download application/pdf (61097)

Record Number: 9673 / Last updated on: 2008-01-12
Category: comDocument