Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Förslag till Europaparlamentets Och Rådets Förordning om ändring av förordning (EG) nr 808/2004 om gemenskapsstatistik om informationssamhället, KOM(2008) 677 slutlig
FP7

Förslag till Europaparlamentets Och Rådets Förordning om ändring av förordning (EG) nr 808/2004 om gemenskapsstatistik om informationssamhället, KOM(2008) 677 slutlig

Funded under: FP7-ICT
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top