Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet sjette rapport om status for forvaltningen af radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel i den Europæiske Union, KOM(2008)542 endelig
FP7

Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet sjette rapport om status for forvaltningen af radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel i den Europæiske Union, KOM(2008)542 endelig

Funded under: FP7-EURATOM

Download application/pdf (20752)

Record Number: 9674 / Last updated on: 2008-01-12
Category: comDocument