Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja Nõukogule kuues aruanne kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise olukorra kohta Euroopa Liidus, KOM(2008)542 lõplik
FP7

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja Nõukogule kuues aruanne kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise olukorra kohta Euroopa Liidus, KOM(2008)542 lõplik

Funded under: FP7-EURATOM

Download application/pdf (20752)

Record Number: 9674 / Last updated on: 2008-01-12
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top