Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelelse fra kommissionen [...] Efterfølgende evaluering af 'Informationssamfundets teknologier (IST)', et udvalgt forskningstema i det sjette rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (FTU), KOM(2008) 533 endelig
FP6

Meddelelse fra kommissionen [...] Efterfølgende evaluering af 'Informationssamfundets teknologier (IST)', et udvalgt forskningstema i det sjette rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (FTU), KOM(2008) 533 endelig

Funded under: FP6-IST

Download application/pdf (113142)

Record Number: 9676 / Last updated on: 2008-01-12
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top