Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komisjoni teatis euroopa parlamendile, nõukogule, [...] Teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse kuuenda raamprogrammi prioriteetse teema "infoühiskonna tehnoloogiad" (IST) meetmete järelhindamine, KOM(2008) 533 lõplik
FP6

Komisjoni teatis euroopa parlamendile, nõukogule, [...] Teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse kuuenda raamprogrammi prioriteetse teema "infoühiskonna tehnoloogiad" (IST) meetmete järelhindamine, KOM(2008) 533 lõplik

Funded under: FP6-IST

Download application/pdf (113142)

Record Number: 9676 / Last updated on: 2008-01-12
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top