Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komission tiedonanto euroopan parlamentille, neuvostolle, euroopan [...] Tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin kuudennen puiteohjelman IST-ohjelman ('Tietoyhteiskunnan teknologia') jälkiarviointi, KOM(2008) 533 lopullinen
FP6

Komission tiedonanto euroopan parlamentille, neuvostolle, euroopan [...] Tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin kuudennen puiteohjelman IST-ohjelman ('Tietoyhteiskunnan teknologia') jälkiarviointi, KOM(2008) 533 lopullinen

Funded under: FP6-IST

Download application/pdf (113142)

Record Number: 9676 / Last updated on: 2008-01-12
Category: comDocument